Ölçüm Sistemleri

 

GeoDestek Zemar, kuruluşundan bu yana geçen sürede kazandığı birikimle tasarıma ait parametreleri belirlemek amacıyla arazide ihtiyaç duyulabilecek birçok test düzeneğini planlama, etkinleştirme ve sentezleme yeteneğine sahip olmuştur. Yüzeysel ve derin temellerin tasarımı, iksa sistemleri, şev stabilitesi problemleri gibi geniş bir yelpazedeki geomekanik problemlerinin çözümüne hitap eden arazi deney ve izleme operasyonları için itinalı planlama, veri elde etme ve yorumlama ihtiyaçlarını karşılayabilme iddiasıyla faaliyet gösteren GeoDestek Zemar, şimdiye kadar aşağıda listelenen deneylerin kullanımının dahil olduğu birçok projede çözüm üretebilmenin gururunu yaşamaktadır.

Ölçüm Sistemleri  

  • Eğimölçer (Inclinometer)  
  • Çubuk Ekstensometre (Rod Extensometer)  
  • Zemin/Kaya Basınç Hücresi (Earth/Rock Pressure Cell)  
  • Şeritmetre (Tape extensometer)  
  • Oturma Plakaları  
  • Pressiyometre