Laboratuvar Deneyleri

 

GeoDestek Zemar, zeminlerin sınıflandırma ve mühendislik parametrelerini belirlemek için yapılan tüm standart deney hizmetlerini yürütmektedir. Deneyler ve raporlama evreleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmekte ve sonuçların mühendislik problemlerinin çözümüne yansıtılmasında mümkün olan azami özen gösterilmektedir. Yürüttüğümüz laboratuvar deneyleri aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

Sınıflandırma Amaçlı Deneyler

 • Atterberg Limit
 • Birim Ağırlık
 • Boşluk Oranı
 • Su Muhtevası
 • Elek Analizi
 • Hidrometre
 • Mühendislik Parametrelerinin
  Belirlenmesine Yönelik Deneyler

 • Tek Eksenli Basınç
 • Üç Eksenli Basınç (UU ve CU)
 • Konsolidasyon
 • Direk Kesme
 • Kanatlı Kesme
 • Geçirimlilik
 • Proctor (Standart / Modifiye)
 • CBR