Tasarım ve Müşavirlik

 

GeoDestek Zemar Zemin Araştırma Proje Limited Şirketi mühendislik yapılarının tasarımı ve inşasında ihtiyaç duyulan,geoteknik mühendisliği alanında tasarım ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

GeoDestek Zemar geoteknik mühendisliği alanında en doğru (güvenli ve ekonomik) mühendislik çözümlerini üretmeye devam etmektedir. Bu slogandan hareketle, GeoDestek Zemar Zemin Araştırma Proje Limited Şirketi bünyesinde yapılan tasarım ve mühendislik işlerinin listesi aşağıda sunulmaktadır.


      TASARIM
 • Derin Kazı Tasarım ve Sayısal Analizi
 • Dolgu ve Beton Barajların Tasarım ve Sayısal Analizi
 • İstinat Duvarlarının Tasarım ve Sayısal Analizi
 • Heyelan ve Şev Duraylılığı Problemlerinin Analiz ve İyileştirmeleri
 • Temel Tasarımı ve Temel Deformasyonlarının Analizi
  ve İyileştirmeleri
 • Atık Barajlar ve Göllerinin Tasarım ve Analizi
 • Zemin-Yapı Etkileşimi Problemlerinin Sayısal
  (Sonlu Elemanlar ve Sonlu Farklar) Yöntemler İle Analizi
 • Geoteknik Deprem Mühendisliği Problemleri
 • Sismik Tehlike ve Risk Değerlendirmeleri

 •       MÜŞAViRLiK
 • Projeve Kalite Kontrol Hizmetleri
 • Kazık Yükleme Deneyleri
 • Taşkolon Yükleme Deneyeri
 • Jet-Kolon Yükleme Deneyleri
 • Ankraj Yükleme Deneyleri