GeoDestek Zemar Ltd.

picture

2001 yılında Zemar Zemin Araştırma Ltd. Şti adı altında hizmet vermeye başlayan firmamız bugün GeoDestek Zemar Ltd. Şti olarak yurtiçi ve yurtdışında mühendislik yapılarının tasarımı ve inşaasında ihtiyaç duyulan
"zemin araştırmaları, arazi ve laboratuvar deneyleri, ölçüm sistemleri (monitoring), tasarım, danışmanlık ve kontrolluk, sayısal modelleme ve yazılım", konularında hizmet vermeye devam etmektedir.

Grubumuz, Zemar ticari isminin yoğun kullanımı sebebiyle 2011 Ocak ayı sonrası hizmetlerine Geodestek Ltd. Şti adı altında devam etmektedir.
GeoDestek Ltd. Şti. projeye özel mühendislik sorunlarına en yeni teknolojileri kullanarak güvenli ve ekonomik çözümler üretmeyi taahhüt eder.
İnşaat sektöründe hata maliyetinin çok yüksek olduğunun farkında olarak projenin her aşamasında “en doğruya ulaşmayı” amaçlar.

Bu hedefler GeoDestek Ltd. Şti. proje hizmetlerinin ince detaylarına yansır. Çalışmalarının TSE, BS ve ASTM standartlarına uygun yapımında uzmanlaşmış olan GeoDestek Ltd. Şti. çalışanları en uygun mühendislik çözümlerini üretmede başlangıç noktasının, proje ortaklarının ihtiyaçlarının belirlenmesi olduğuna inanir. Bu doğrultuda mühendislerimiz projenin her aşamasında hizmet verdikleri kişi ve kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olup, etkili ekip çalışmasını benimser. GeoDestek Ltd. Şti. çalışanları üretecekleri işin kalitesini tanımlanan standartların üzerine çıkartmak için gereken “ekstra emekten” sakınmazlar.

Faaliyet Alanları ve Referans Projeler

 

 

 

Gayemiz

GEO-Mühendislik projeleri için:
D O Ğ R U
E T K İ N
S İ N E R J İ K
T E K N İ K
E K O N O M İ K
K A L I C I
çözümler üretmektir.

Geodestek Tanıtım Kataloğu

Geodestek firma kataloğunu PDF belgesi olarak görüntüleyebilirsiniz.

  • Türkçe
  • İngilizce

  •