Enstrümante Baret Kazık Yükleme Deneyini Gerçekleştirdik

İzmir İli sınırları içerisinde gerçekleşen bir karma projenin derin temel tasarımı sürecinde 53 metre derinliğinde, 1.00 m x 2.80 m plan boyutlarına sahip enstrümante baret kazığın düşey statik yükleme testleri ekibimizce gerçekleştirilmiştir.